Uppgifterna är preliminära och kan komma att ändras.


Nya funktioner/förbättringar:

 • Visningsdetaljer - Tidsseparerade visningar - nu finns möjlighet att skicka påminnelse SMS för varje visningstid


               


 • Budgivning - ny budförteckning vid arkiverad budgivning
  Om du har en budgivning som startat om och arkiverat den första budgivningen kan du nu skriva ut alla budgivningar i samma förteckning
 • Fristående faktura - går nu att hämta mottagare från kontaktregister
 • Hemnet - diverse förbättringar
 • Visningsuppföljning - passerade visningar visas nu i listan
 • Likviden - textändring på sid 1 med möjlighet att redigera texten
 • Kontakter - varnar om felaktigt personnummer
 • Kontakter - går nu att fördela andelar


   
 • Projekt - fält för unik mailadress för projektet


           


 • Lantmäteriutdrag - personnummer på "tidigare lagfart" döljs vid utskrift
 • Ny lista - "Lista uppföljning" visar viktiga datum per objekt
 • Budgivning - visa bud pågår samt endast högsta bud. För er som har egen hemsida behöver detta byggas in av er webbyrå
 • Inteckningar - kryssruta för "Det finns inga inteckningar". För er som har egen hemsida behöver detta byggas in av er webbyrå


Åtgärder


 • Koordinater läggs till automatiskt om komplett adress finns
 • Visningsdetaljer - skickar nu e-post som hemligkopia till spekulanter som är bokade på en visning.
 • Fönsterskylt - Långa texter anpassar sig till utskriften
 • Datumen ändras nu korrekt i signaturerna i dokumenten
 • Grunddata - Fältet tillträde har nu fler antal tecken
 • Objektsbeskrivning - "Boareauppgift enligt" skrivs nu ut
 • Diverse rättningar i marknadsvärdering

  Mspecs har skrivit avtal med Verified AB för e-signering av dokument.Arbetet med integration i Mspecs har påbörjats. Vi återkommer med mer information under hösten.
  I och med avtalet med Verified finns det också möjlighet för er att hantera andra dokument hos Verified, tex anställningsavtal och liknande, som inte har med fastighetsförmedling att göra.

  Använder du ”Boka visning”?
  I Mspecs kan du låta spekulanterna boka in sig själva på visningarna du lägger ut på nätet.
  Deras namn och kontaktuppgifter hamnar sedan i Mspecs på rätt visning!

  http://support.mspecs.se/support/solutions/folders/5000193065