Uppgifterna är preliminära och kan komma att ändras.


Nya funktioner/förbättringar:


 • Bilder - Titeln på bilder döljs vid utskrift. Ofta så är titeln satt i kameran och kan t.ex. heta IMG_123, det är denna titel som döljs.
 • Kopiera objekt - Lantbruk - Fastighetsuppgifter följer nu med i kopieringen.
 • Kopiera objekt - Bostadsrätt - Föreningen bildades och markägare följer nu med i kopieringen.
 • Visningsuppföljning - Nu går det att byta köpargrupp från listan i visningsuppföljning.
 • Tillträde - Under förbered tillträde visas nu externa kontakter med kategori "Tillträdesplats" i fälten Tillträdesplats och köparens bank.
 • Kommersiella - I byggnader finns nu textfält för att utförligt kunna beskriva Byggår och om/tillbyggnadsår.    

    

          


Åtgärder


 • Andelsrätt - En hjälptext finns nu tillgänglig.
 • Kapitalvinst - Tydligare utskrift av förbättringar.
 • Kommersiella - Kryssruta är tillagd i fliken Byggnad för publik och Visa på marknadsdokument.
 • Kontaktkort - Lägg Till-knapp finns nu både uppe och nere i kontaktkorten.
 • Spekulantlista - Vid utskrift går det nu även att dölja beskrivningen på kontakten.