Uppgifterna är preliminära och kan komma att ändras.


Nya funktioner/förbättringar:

  • Fönsterskylt - Nya funktioner
    • Man väljer nu layouten (stående/liggande) inne i förhandsgranskningsvyn.
    • Det går nu att redigera rubrik samt säljande beskrivning direkt innan utskrift.

        

  • Ny roll på handläggare - Lokalmäklare


Åtgärder


  • Bostadsrätt - fältet för Bostadsrättstillägg döljs om tillägget ingår i avgiften.
  • Utskriftsfel i fönsterskylt bl.a. vid för långa rubriker.