Uppgifterna är preliminära och kan komma att ändras.Förbättringar

  • Fastighetsskatt - värden för 2021 inlagda i Mspecs.
  • Kapitalvinst - Nu finns K2, K5, K6 och K7 för 2020 inlagda i kapitalvinstberäkningen.
  • Marknadsvärdering - Marknadsvärderingen för kommersiella fastigheter är kompletterad med fält för att bättre motsvara Bankföreningens rekommendationer.
  • Rapporter - Försäljningsrapporten går nu att söka på utifrån "Provision betald"-datumet.


Åtgärder

  • Inställningar - Om en användare tillhör flera kontor kan man nu på användarens inställningar ange vilket kontor som ska debiteras för användarlicensen.