Uppgifterna är preliminära och kan komma att ändras.


 • Budgivning – Nu kan varje användare göra standardinställningar för budgivningen.

  Gå till ”Egna inställningar” och välj ”Mina inställningar”.
  Där kan du ställa in både Budgivningens inställningar och Budgivarens inställningar.
  När du startar en budgivning och öppnar inställningar då kan du hämta in dina inställningar med knappen ”Hämta standardinställningar”.

  De inställningar du gjorde på Budgivarens inställningar kommer att hämtas automatisk utan knapptryckningar när du lägger till en budgivare/Nollbudare.


 • Bilder:
  - Stående bilder visas nu utan beskärning.
  - ”Markera alla” och ”avmarkera alla” finns nu för ”dra och släpp"-vyn.
  - Ändrad visning av kryssen för huvudbild.
  - Systemet kommer nu ihåg vilken vy man jobbade i senast.

 • Kalenderbokning – Namnet kompletteras med gatunamnet.

 • Öppna en flik – Det går nu att klicka på en större del av fliken för att öppna.

 • Förbered tillträde – Nu finns möjlighet att skicka kallelser även från den fliken "Förbered tillträde".

 • Lista assistent – Nu visas ”NyckelID” i en egen kolumn.

 • Objektsbeskrivningen – När man väljer ”Underskrifter” visas text om vad undertecknandet innebär för säljaren och köparen.

 • Dokument – När man väljer ”infoga paragraf” från klippboken hamnar nu paragrafen där man är i dokumentet.

 • Mäklarjournalen – Mäklarens personnummer skrivs inte ut.

 • Kvitto - Redovisning av deponerad handpenning, det inmatade belopp hämtas in automatiskt.

 • Kontraktsinformation – Mäklarens klientmedelskonto hämtas in automatiskt.

 • Kapitalvinstberäkning – Uppskovskostnaden borttagen från utskrifterna.

 • Budgivnings-SMS – ändrade formuleringar i några av SMS:en.

 • Kontakter – Utökad information i ”Exportera till Excel”.