Uppgifterna är preliminära och kan komma att ändras.Förbättringar


 • Bilder - Nu går det att filtrera bilder så att man kan se vilka som visas på internet och vilka som inte visas på internet.


 • Efterarbete kontrakt – Möjlighet att mejla två olika e-postmallar.
  - Ett mejl som bekräftar till både säljare och köpare att handpenningen satts in på klientmedelskontot.
  - Ett mejl som redovisar för säljarna hur den deponerade handpenningen är utbetald.


  Välj mall:

 • E-post – Lägg till mottagare, visar nu Säljarna överst, sedan Köparna, Handläggare och sist Spekulanter.

 • E-postmallar – Nu kan man öronmärka e-postmallar i klippboken.
  Mallarna går sedan att hämta upp när du ska skicka e-post, antingen via ”brevmall” eller via klippboken.
 • Kalender - Bokning i varandras kalendrar utan att behöva godkänna bokningen.
  Viktigt att om du använder ”kugghjulet” för att boka i någon annans kalender så måste den personen också vara inställd som organisatör. På så sätt skickas bokningen direkt in i kalendern.
  OBS! Detta kräver att den du bokar hos är inloggad i Outlook 365 i Mina inställningar i Mspecs.


 • Kalender – Boka direkt i mäklarens kalender.
  Bokar direkt i Ansvarig mäklares kalender utan att öppna sidomenyn. Finns just nu i Visningar och i Förbered tillträde (kommer att läggas till vid fler datum i nästa release).
  OBS! Detta kräver att den du bokar hos är inloggad i Outlook 365 i Mina inställningar i Mspecs.
 • Mäklarjournalen - Ansvarig mäklare som utförare i mäklarjournalen.
 • Publicera - Nu kan ni avpublicera från alla marknadsplatser med ett knapptryck.  Rättningar

 • Assistentlistan – Export till Excel visar nu ”Klar för tillträde”.

 • Kapitalvinst - Ny och tydligare formulering av ”Återförande av uppskovsbelopp”.

 • Marknadsvärdering – Bilder går nu att hämta både från hårddisken och från objektet.

 • Visningslistan visar nu både mobil och telefon.