Release 1.9.38

Detta dokument kommer att uppdateras löpande med information om uppdateringen, till och med torsdag den 13:e oktober. 


OBS! 

Microsoft har gjort förändringar i sitt API för Office 365. Vi har anpassat Mspecs efter detta. Du som användare måste därför logga in igen för att Mspecs ska kunna komma åt din mail och kalender. Det måste göras från och med torsdag den 13:e oktober. 

Detta gör du uppe i högra hörnet i Mspecs, välj 1,”Mina inställningar” och sedan 2,”Kalender – och mailinställningar” Klicka sedan på 3, "Logga in Office365". 


Bilder:

Ni kan nu flytta flera bilder samtidigt, genom att markera dessa med muspekaren (hela bilden ska vara innanför  markeringsrutan) och dra och släppa till önskad plats. Gör en markering genom att placera muspekaren utanför bilden och håll in för att rutan ska täcka de bilder du vill flytta. Dra sedan till önskad plats. 


Bolagsadmin

För er som har många användare i sin licens så går det nu att söka användare på användarnamn, förnamn eller efternamn.

   

Lista Assistent

Visar nu en kolumn med Handpenningsdatum. Datumet följer också med vid Export av Excel.


Spekulanter/kontakter

När ni söker efter en kontakt via mobilnummer och den inte hittas, när ni då klickar "lägg till ny kontakt" följer mobilnummer nu automatiskt med till kundkortet.


Säljare

Nu visas en varning om någon av säljarna saknar ägarandel.


Tjänster
Nytt utseende på tjänsterfliken. Klicka på beställ eller på kugghjulet för att öppna inställningar, eller att ändra en beställning som redan gjorts. Kontors id som vissa leverantörer frågar efter, hittar ni högst upp i tjänsterfliken. Se pilen.

 

Rättningar:

Mspecs Objektsbeskrivning

-Rubriken för områdesbeskrivning saknades, det är nu åtgärdat.

-Objektsbeskrivningen sparas nu i en lägre upplösning för att lättare kunna till exempel mailas.


Visningsuppföljning

En rättelse att det nu går att söka efter en anhörig som redan finns i systemet. I visningsuppföljningen via knappen "lägg till anhörig".


Dokumentpaket

Det har skett en del förändringar i flera dokument, bland annat i köpekontrakt och överlåtelseavtal. De av er som använder dokumentpaket, behöver därför uppdatera en del dokument i paketen. Den som har Kontorsadmin eller juristbehörighet ska därför gå in i ”Dokumenthantering”.

 

 

Gå till ”Dokumentpaket” och klicka på de blåa, snurrande pilarna. Då blir paketen uppdaterade med de senaste versionerna av dokumenten.


 

Hemnet

Nytt avtal Hemnet Bas from 1 november. Dokumenten i Mspecs som innehåller avtalet kommer att uppdateras på morgonen den 1 november.